Therapie in het NEDERLANDS

Mensen komen om heel uiteenlopende redenen op gesprek. Bij sommigen kan het gaan om moeilijkheden in  persoonlijke relaties of op het werk, het verlies van een dierbare of traumatische levenservaringen,  problemen bij de overgang naar een andere levensfase (bv; moederschap, op pensioen gaan,…) of bij de verhuis naar een ander land. Anderen hebben last van  angstaanvallen, depressieve gevoelens, eenzaamheid, lichamelijke klachten, obsessieve gedachten, dwanghandelingen, stemmingswisselingen of twijfels omtrent (gemaakte of te maken) levenskeuzes. 

Soms gaat het niet eens om een duidelijk afgebakend probleem, maar eerder om een algemeen gevoel van zich niet goed voelen. Veel mensen functioneren bijvoorbeeld uitstekend op het werk en thuis, maar voelen zich toch niet goed. In het algemeen kan je stellen dat wanneer je niet de levensvreugde en levenskwaliteit hebt die je graag zou hebben, het tijd kan zijn om met iemand te gaan praten. Dit heeft namelijk bijna altijd te maken met het feit dat men een weg bewandelt die de zijne niet is. En daar bovenop zorgen een hele dosis remmingen, angsten en symptomen er vaak voor dat men niet het leven kan /durft leiden dat men zou willen leiden.

 Het hoofddoel van de sessies, is dan ook vooral terug in contact te komen met je eigen levensverlangen – voorbij die remmingen en angsten , voorbij de uitgestippelde weg en  met de mogelijkheid de  eigen weg uit te kiezen en nieuwe paden te bewandelen.